Outplacement

Realizujemy program outplacementu pracowniczego, który może być dedykowany zarówno kadrze managerskiej jak i osobom pracującym na stanowiskach specjalistycznych. Struktura i przebieg projektu jest w sposób elastyczny dostosowywana do potrzeb pracownika oraz oczekiwań Klienta a poszczególne działania koncentrują się głównie na następujących obszarach:

  1. Rozpoznanie potrzeb i aktualnej sytuacji zawodowej uczestnika
  2. Diagnoza predyspozycji oraz pozostałych cech mających wpływ na zdefiniowanie satysfakcjonującego obszaru zawodowego
  3. Zdefiniowanie celu zawodowego w oparciu o analizę rynku pracy i prognozy na przyszłość
  4. Zaplanowanie kolejnych działań rozwojowych i aktywności związanych z wybranym celem zawodowym
  5. Usuwanie blokad. Praca nad lękiem przed zmianą, ograniczającymi przekonaniami i pewnością siebie
  6. Przygotowanie zwycięskich dokumentów aplikacyjnych (cv, list motywacyjny, profile w mediach społecznościowych)
  7. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
  8. Szkolenie z wykorzystania najbardziej efektywnych strategii poszukiwań nowej pracy

Zarówno czas trwania, forma i dokładna zawartość programu jest każdorazowo tworzona w odpowiedzi na potrzeby Klienta.

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami, zadzwoń lub napisz maila!

Serdecznie zapraszam!


Diagnoza i Coaching
Mocnych Stron


Pomaga zdefiniować zawodowy cel i w sposób najbardziej skuteczny przejść przez zmianę...

Czytaj więcej

Outplacement


Realizujemy program skutecznego outplacementu pracowniczego, który może być dedykowany zarówno kadrze managerskiej jak i osobom pracującym na stanowiskach specjalistycznych.

Czytaj więcej

Projektowanie Ścieżek
Karier w Organizacji


Wspieram działy HR w dostarczaniu rozwiązań w obszarze oceny i zarządzania talentami opartych na...

Czytaj więcej

Job Crafting


Jeśli potrzebujesz pomocy jedynie w wybranym obszarze, zależy Ci, aby rozmowa ze mną rozwiała Twoje wątpliwości, poszukujesz porady lub ...

Czytaj więcej